18.4 Hallituksen kokouksen kooste

KOKOUSKOOSTE

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry                           
 
Hallitus kokoontui toiseen kokoukseensa 18.4 Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, järjestäytymiskokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokous oli 6.4 vuosikokouksen yhteydessä.
 
Kokous oli päätösvaltainen. Yksi varsinainen jäsen oli estynyt ja häntä edusti varajäsen.
sihteerinä toimi Mella Salmela.
 
Hallitus hyväksyi kaksi uutta jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä 18.4 oli 210 varsinaista jäsentä, 10 kannatusjäsentä ja 3 yhteisöjäsentä.
                     
Päätettiin seuraavista toimi- ja valiokunnista sekä työryhmistä
1.    Työvaliokunta: Eeva Airikainen, Mauno Sirviö ja Kaisa Penttilä
 
2.    Käsityötoimikunta: Kaisa Penttilä pj., Tarja Heikkilä, Terhi Laaksonen, Heli Liimatta, Maija Haukka.
 
3.    Visuaalinen toimikunta: Tarja Heikkilä ja Kaisa Penttilä.
 
4.    Materiaali- ja tuotekehitystoimikunta: Mauno Sirviö pj, Tarja Heikkilä.
 
5.    Kesäpäivä-toimikunta: Maija Haukka kokoonkutsujana, Eeva Airikainen
 
6.    Koulutustoimikunta: Eeva Airikainen kokoonkutsujana, Tarja Heikkilä, Terhi Laaksonen, Heli Liimatta ja Kaisa Penttilä.
 
Kunkin toimikunnan pj tai koollekutsuja voi kutsua toimikuntaan lisää jäseniä tarpeen mukaan.
 
Käsityövastaavien koulutuspäivä 6.6.2019 ja ohjaajakoulutus 7.9.2019
Toimikunta jatkaa molempien tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.
 
Koulutustoimikunnalle annettiin tehtäväksi kirjata ja yhtenäistää Käsityövastaavien työnkuvat.

Kesäpäivät 2020
Työryhmä (Eeva Airikainen ja Maija Haukka) on perustettu ja se hoitaa järjestelyt
 
Todettiin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus sääntöjen mukaan