Hal­li­tus esit­täy­tyy

3Hallitus 2017 esittäytyy

Eeva Airikainen Vantaalta on nyt toista kertaa yhdistyksen puheenjohtajana. Hän on kouluttautunut käsityöohjaajaksi Arla-instituutissa ja korinpunonta on hänen erityisalaansa. Yhdistyksen painopisteeksi Eeva ottaa ohjaajien ammattitaidon ylläpitämisen, uusien ohjaajien koulutuksen aloittamisen sekä perinteisten tekniikoiden säilyttämisen. 
On myös tärkeää kehittää tiedottamista yhdistyksestä, jotta tavoitettaisiin kaikki käsitöistä kiinnostuneet näkövammaiset.

Heikki Penttinen on Karjaalta. Hän on valmistunut Arla-instituutista kaluste- ja korilinjalta. Hän on toiminut käsityöläisenä sekä myös käsitöiden ohjaajana. ”Mielestäni käsitöiden tekemisellä on suuri merkitys elämän sisällön parantamisessa, harrastuksena ja lisäansioiden lähteenä. Olen huolissani perinteisten käsityötaitojen katoamisesta koulutuksen loppumisen myötä”, kertoo Heikki Penttinen, joka on toista kertaa yhdistyksen hallituksessa. Hallituspesti on hänen kohdallaan yksivuotinen.

Mauno ”Manne” Sirviö on jyväskyläläinen pitkän linjan käsityöntekijä. Hänen tuotevalikoimiinsa kuuluvat perinteiset käsityöt, harjat, korit, huonekalut ja kalusteiden entisöinti. Lisäksi Mannea kiinnostaa tuotekehittely ja kierrätysmateriaalien käyttö. ”Yhdistyksemme tärkeimmät tehtävät ovat käsityöläisten ammattitaidon ja koulutuksen varmistaminen sekä tuotteiden korkean laadun takaaminen”, kertoo Mauno Sirviö, hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituspesti kestää 2 vuotta.

Kaarina Haikara Vantaalta on ollut 20 vuotta hallituksessa yhtäjaksoisesti. Hän on toiminut myös puheenjohtajana ja hänet on nimitetty yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Hän järjestää käsityötapahtumia ja on ohjaajana monilla eri kursseilla. Hän on innostanut suurta joukkoa näkövammaisia harrastamaan käsillä tekemistä.
Kaarinan mielestä käsityötoiminta on tärkeää vertaistoimintaa, joka yhdistää näkövammaisia ja antaa elämälle sisältöä. Hallituspesti on kaksivuotinen.

Kaisa Penttilä Espoosta on ensi kertaa mukana yhdistyksen hallituksessa. Käsitöiden tekeminen on ollut rakas harrastus aina, tekniikat ovat vain vaihtuneet sokeutumisen myötä. ”käsityö on ollut hyvää vastapainoa it-asiantuntijan työhön”, kertoo Kaisa. Kaisan mielestä yhdistyksen tärkein tehtävä on turvata perinteisten taitojen säilyminen ja edistää ohjaajien koulutusta sekä lisätä tiedottamista toiminnasta. Hallituspesti on kaksivuotinen.

Eija Jaakkola Tampereelta on ollut hallituksessa 8 vuotta. Eijalle käsityöt ovat olleet aina tärkeitä ja ohjaajana hän on toiminut jo 20 vuoden ajan. Neuletyöt, ompelu ja muovipäretyöt ovat lähellä Eijan sydäntä. Kerho -ja kurssitoiminta ovat tärkeitä käsityötaitojen ylläpitämiseksi. ”Mielestäni on tärkeää, että ihmiset lähtevät kerhoihin ja kursseille oppimaan uusia asioita, eivätkä jää yksinkotiin”, kertoo Eija, jonka hallituspesti jatkuu vielä tämän vuoden.

Laila Rantanen-Timonen on vuoden 2016 näkövammainen yrittäjä Pietarsaaresta. Laila harrastaa käsitöitä monipuolisesti ja harjatuotteet ovat tärkeä myyntiartikkeli. Hän on toiminut myös ohjaajana. 
Tärkeitä tehtäviä yhdistykselle ovat Lailan mielestä materiaalin välityksen turvaaminen ja uusien materiaalien kehittäminen, soveltuvien käsityöohjeiden etsiminen ja välittäminen näkövammaisille saavutettavasti. Kolmanneksi kehittämiskohteeksi Laila nimeää verkkokaupan ja tuotteiden markkinoinnin.
”Toivon, että saamme nuoria kiinnostumaan käsityöammateista ja mukaan yhdistyksen toimintaan”, kertoo Laila, joka on nyt ensimmäistä kertaa yhdistyksen hallituksessa.  Hallituspesti on yksivuotinen.