Kokouskooste, Hallituksen kokous 27.2.2020

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry       


1.   
Hallitus kokoontui seitsemänteen kokoukseensa 27.2.2020 Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä.

2.   
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja ja 7 hallituksen jäsentä. Sihteerinä toimi Mella Salmela.
  
3.   
Hallituksen päätöksellä erotettiin yhdistyksen jäsenyydestä 6 jäsentä sääntöjen mukaan. Syynä erottamiselle oli jäsenmaksun maksamatta jättäminen kahdelta peräkkäiseltä vuodelta (2018 ja 2019). Uusia jäseniä yhdistykseen hyväksyttiin viisi. Näiden muutosten jälkeen jäsenten määrä 27.2. oli 199 varsinaista jäsentä, 10 kannatusjäsentä ja 3 yhteisöjäsentä.

4.   
Alueyhdistykset ovat lähettäneet kurssihakemuksensa ja kaikki haetut kurssit on hyväksytty.

5.   
Hallitus hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä vuoden 2020 talousarvion esitettäväksi vuosikokoukselle. 

6.   
Eeva Airikainen ja Kaisa Penttilä laativat aloitteen / esityksen Näkövammaisten liiton käsityötoimikunnan perustamiseksi ja toimittavat sen liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanaiselle.