Ko­kous­koos­te, Hal­li­tuk­sen ko­kous 7.5.2020

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry       


1.   
Hallitus kokoontui kahdeksanteen kokoukseensa 7.5.2020. Kokous toteutettiin etäkokouksena Teams-palaverina.

2.   
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja ja 7 hallituksen jäsentä. Sihteerinä toimi Mella Salmela.

3.
Uusia jäseniä yhdistykseen hyväksyttiin yksi. Kahdelle yhdistyksen jäsenelle myönnettiin ero ja 2 jäsentä on kuollut. Näiden muutosten jälkeen jäsenten määrä 7.5. oli 196 varsinaista jäsentä, 10 kannatusjäsentä ja 3 yhteisöjäsentä.
  
4.
Käsityövastaavien koulutuspäivä 3.7.2020 perutaan. Sen tilalla pidetään Teams-palaveri 4.6.2020 klo 18.00 alkaen. Kaisa Penttilä toimii kokoonkutsujana.

5.
Vuosikokous 3.7.2020 Ylöjärvellä perutaan.
Hallituksen päätöksellä vuosikokous pidetään 4.7.2020 klo 14.00 alkaen Ruusupaviljongilla, Vantaalla. Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua kokoukseen myös etänä.

6.
Kesäpäivät 4. – 5.7.2020 Ylöjärvellä Koivupuistossa perutaan ja siirretään pidettäväksi vuonna 2021.

7.
Muut asiat
Jäsenkirje + Vuosikokouskutsu sekä jäsenmaksut
Lähetetään jäsenistölle tiedote peruuntuneista tapahtumista sekä vuosikokouksen uudesta ajankohdasta ja jäsenmaksulomakkeet.