Koulutusta käsityöohjaajille

Käsityöohjaajien koulutuspäivä la 7.9.2019 Iiriksessä, Helsingissä
 
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry järjestää uusille käsityöohjaajille suositun koulutuspäivän, jossa perehdytään erilaisiin opetusmetodeihin ja aikuisen oppimisen periaatteisiin. Kurssilla saadaan teoriatietoa oppimisesta ja tehdään käytännön harjoitteita. Keskiössä on näkövammaisen oppijan kohtaaminen ja moniaistiset havainnollistamiskeinot.

Kouluttajana toimii kasvatustieteen tohtori Riitta Lahtinen, joka on perehtynyt kosketusviestien ja kehollisen kuvailun käyttöön opetuksen keinona näkövammaisille.

Kurssiaika on la 7.9.2019 klo 9 -18. Kurssille mahtuu 12 opiskelijaa ja etusijalla ovat uudet ohjaajat. Valinnassa huomioidaan ohjaajia eri puolilta Suomea. Osallistujille lähetetään etätehtävä, joka palautetaan ennen kurssia.

Kurssin suorittanut saa osallistumistodistuksen ja hänen on mahdollista toimia yhdistyksen kursseilla ohjaajana.

Kustannukset
Yhdistyksen jäseniltä tai kannatusjäseniltä ei peritä osallistumismaksua. Yhdistykseen kuulumattomilta kurssipäivän hinta on 30 euroa.
Opiskelija maksaa omat matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksensa. Kurssilainen voi hakea matka- ja majoituskustannuksia eri tahoilta. Yhdistys auttaa pyydettäessä avustustahojen hakemuksissa.

Ilmoittautuminen tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, jossa ilmenee koulutuskokemus ja maantieteellinen toiminta-alue sekä käsityötekniikat, joita ohjaa / kouluttaa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.8.2019.
 
Ilmoittautuminen sähköpostilla:
nakovammaiset@kasityontekijat.fi tai postitse osoitteella:
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
 
Lisätietoa antaa puheenjohtaja Eeva Airikainen puh. 044 720 1111