Toi­min­ta

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys valvoo sokeiden ja voimakkaasti heikkonäköisten käsityöntekijöiden etua. Yhdistys edistää perinteisten käsityötaitojen säilymistä ja kehittämistä. Yhdistys pyrkii ylläpitämään näkövammaisen toimintakykyä ja lisäämään henkistä hyvinvointia vertaistoiminnan ja käsillä tekemisen keinoin.

Toiminnan tavoite

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä näkövammaisten omanarvontuntoa mielekkäällä
tekemisellä ja antaa uutta elämänsisältöä. Tavoitteena on myös tuoda käsityötoimintaa tutuksi uusille jäsenille ja auttaa näkövammaan sopeutumisessa. Yhdistys pyrkii tiivistämään yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yhdistyksen sidosryhmiä ovat mm: Näkövammaisten liitto ry ja sen alueyhdistykset, Annansilmät-Aitta, Sokeain Ystävät ry ja Ura käsillä -hanke.

Kurssitoiminta

Yhdistys järjestää käsityökursseja yhteistyössä Näkövammaisten liiton alueyhdistysten kanssa. Keskuspuiston ammattioppilaitos järjestää artesaanikoulutusta, mutta siellä ei ole kevään 2017 jälkeen perinteisten näkövammaiskäsitöiden opetusta. Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten Ura käsillä -hanke järjestää tavoitteellisia lyhytkursseja.

Lomatoiminta

Näkövammaisille suunnattavat lomat haetaan Solaris-lomat ry:ltä. Hakuohjeita saa Näkövammaisten liitto ry:n kautta. Tuettua lomaa voivat hakea kaikki näkövammaiset.

Tiedotustoiminta

Jäsenkirjeet ja tiedotteet lähetetään jäsenille toiveen mukaan mustapainettuna, pisteinä tai sähköpostina. Ilman erillistä ilmoitusta posti lähetetään mustapainettuna. Mikäli toivot jatkossa kaiken postin sähköpostitse, niin kerro asia samalla kun ilmoitat sähköpostiosoitteesi. Ilmoitus sähköpostiosoitteesta ja muuttuneet yhteystiedot lähetetään osoitteeseen nakovammaiset@kasityontekijat.fi

Kotisivu on osoitteessa  www.kasityontekijat.fi

Yhdistyksen Facebook-sivu on nimeltään Näkövammaiset Käsityöntekijät ry.

Sivun loppu

---